LOADING
PREV
NEXT
https://brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.1gk-is-100.jpg
https://brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.12gk-is-100.jpg
https://brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide-intereggk-is-100.jpg

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania

Detalii

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania

Detalii

test

Detalii

ANUNȚ – INTENȚIE

Nr. 1721/23.08.2017

 

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru granița România – Ungaria (BRECO) informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art.43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic din SEAP Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor apartinand BRECOși invită operatorii economici interesați să-și înregistreze ofertele în SEAP cu respectarea art.44 din H.G. 395/2016 până la data de 01.09.2017 inclusiv.

 

Va fi consultat următorul cod CPV: 50112000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor 

 

Valoarea estimată a achiziției: 55.000 lei fără tva

 

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul CPV: 50112000-3, cu denumirea Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor“, trimițând și o informare către BRECO prin e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Atașat prezentei regăsiți caietul de sarcini nr.1720 din 23.08.2017, întocmit de către responsabil achiziții publice, din cadrul BRECO Oradea.

 

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă autoritatea contractantă și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (daca este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electronic, autoritatea contractantă să fi intreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări. Contractul va avea valabilitatea de la data încheierii până la data de 31.12.2018. Atașat caietul de sarcini.

 

Ulterior publicării prezentului anunț autoritatea contractantă va aplica prevederile art 43-46 din HG 395/2016.

 Anunț

Caiet de sarcini

Copyright by BRECO. All rights reserved.