LOADING
PREV
NEXT
https://brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.1gk-is-100.jpg
https://brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.12gk-is-100.jpg
https://brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide-intereggk-is-100.jpg

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania

Detalii

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania

Detalii

test

Detalii

Ghidul solicitantului, lansat în consultare publică până pe 20 aprilie 2016

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România – Ungaria, lansează în consultare publică  astăzi, 21 martie a.c., propunerea de Ghid al solicitantului aferent primului apel pentru propuneri de proiecte strategice din cadrul Programului Interreg V-A România – Ungaria.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a ghidului, iar opiniile și contribuțiile în vederea îmbunătățirii acestui document sunt așteptate, până la data de 20 aprilie 2016, pe adresele de e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. și This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Documentele (Ghidul și anexele) sunt disponibile pe site-ul MDRAP - în secţiunea Programului Interreg V-A România – Ungaria şi pe site-ul Secretariatului Comun din cadrul BRECO.

Aria eligibilă a Programului este constituită din județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare din România și Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg din Ungaria.

Bugetul total al programului este de 231.861.763,00 euro, din care 189.138.672,00 euro reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională.

În perioada 2014-2020, vor putea fi finanțate proiecte strategice pe 4 axe prioritare, în domeniile protejării în comun și utilizării eficiente a valorilor comune și resurselor (cooperare în domeniul valorilor comune și resurselor), îmbunătățirii mobilității transfrontaliere durabile și eliminării blocajelor (cooperare în domeniul accesibilității), îmbunătățirii ocupării forței de muncă și promovării mobilității forței de muncă transfrontaliere (cooperare în domeniul ocupării forței de muncă) și îmbunătățirii serviciilor de îngrijire a sănătății (cooperare în domeniul sănătății și prevenției bolilor).

Bugetul total destinat finanțării proiectelor strategice este 111,258,043 euro, din care 94,569,336 euro reprezintă finanțare nerambursabilă FEDR.

România îndeplinește rolul de Autoritate de Management (prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice), Autoritatea Națională fiind stabilită în cadrul Biroului Primului Ministru – Ungaria, iar Secretariatul Comun este organizat la Oradea, în cadrul BRECO. Auditul la nivelul Programului va fi realizat de către Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi din România, iar atribuțiile de certificare vor fi îndeplinite de către Autoritatea de Management.

Mai jos, în ataşament, regăsiţi Ghidul solicitantului şi anexele acestuia.

CLARIFICARE: Documentația publicată conține informații pentru care consultarea între Statele Membre se află în desfășurare.

 ***

Launching the public consultation on the draft Guide for Applicants for Interreg V-A Romania-Hungary Programme

The Ministry of Regional Development and Public Administration, acting as Managing Authority for Interreg V-A Romania - Hungary Programme launches for public consultation the draft Guide for Applicants for the first call for proposals for flagship (strategic) projects of the Interreg V-A Romania - Hungary Programme.

In this context, stakeholders are invited to get involved in the consultation process and express their views and contributions for improving the Guide until 20th of April, 2016, sending them to the e-mail addresses: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. and This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Documents (the Guide and annexes) are available on the MRDPA’s website, under the section of the Interreg V-A Romania – Hungary Programme and on the website of the Joint Secretariat within BRECO.

The eligible area of the programme comprises Timiș, Arad, Bihor and Satu Mare counties (from Romania) and Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar and Szabolcs-Szatmár-Bereg (from Hungary).

The total budget of programme is of 231.861.763,00 euro, out of which 189.138.672,00 euro represents financing from the European Regional Development Fund.

During 2014-2020 period, the programme will finance flagship (strategic) projects on 4 priority axes, in the fields of Joint protection and efficient use of common values and resources (Cooperating on common values and resources), Improve sustainable cross-border mobility and remove bottlenecks (Cooperating on accessibility), Improve employment and promote cross-border labour market (Cooperating on employment), Improving health-care services (Cooperating on health-care and prevention).

The total budget for financing strategic projects is 111,258,043 euro, out of which 94,569,336 euro represents the ERDF financing.

Romania is acting as Managing Authority (the Ministry of Regional Development and Public Administration), National Authority being established within the Prime Minister’s Office – Hungary, and the Joint Secretariat is organized in Oradea within BRECO. The audit of the Programme will be conducted by the Audit Authority within the Romanian Court of Accounts and certification tasks will be performed by the Managing Authority.

Below, in Attachments, you can find the Guide for Applicants together with its Annexes.

CLARIFICATION: The published documents contain information for which the consultation between Member States is currently ongoing.

Attachments:
Download this file (ghidul_solicitantului_consultare.zip)Guide for Applicants-consultation[ ]11165 Kb

Copyright by BRECO. All rights reserved.