LOADING
PREV
NEXT
https://brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.1gk-is-100.jpg
https://brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.12gk-is-100.jpg
https://brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide-intereggk-is-100.jpg

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania

Detalii

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania

Detalii

test

Detalii

Programul Interreg V-A Romania-Ungaria

DESPRE PROGRAM

Programul Interreg V-A România-Ungaria, implementat în perioada de programare 2014-2020, continuă finanţarea cooperării transfrontaliere în zona de graniţă româno-ungară, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională, cu sprijinul Uniunii Europene şi al guvernelor celor două state.

Pentru informații detaliate despre program, vă invităm să vă familiarizaţi cu noul website, accesând www.interreg-rohu.eu.

ARIA ELIGIBILĂ

În aria eligibilă a acestui program sunt cuprinse opt judeţe:

- patru din România: Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiș

- patru din Ungaria: Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés şi Csongrád.

harta ro hu

BUGETUL PROGRAMULUI

Bugetul total al programului este de 231,861,763 euro, din care 189,138,672 euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 42,723,091 euro din bugetele naţionale ale celor două state participante în program, România şi Ungaria.

STRATEGIA PROGRAMULUI

Obiectivul strategic:

Realizarea de intervenţii integrate cu accent transfrontalier şi strategic puternic, în vederea exploatării potențialului comun şi abordării provocărilor comune.

Axele prioritare:

Axa prioritară 1 (buget total 48,502,844 euro): Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor (Cooperarea în domeniul valorilor comune şi resurselor)

Prioritatea de investiţii 6/b: Investirea în sectorul apelor pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii şi pentru a satisface nevoile identificate de statele membre, pentru investiţii care merg dincolo de aceste cerinţe

Prioritatea de investiţii 6/c: Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

Axa prioritară 2 (buget total 34,995,589 euro): Îmbunătăţirea mobilităţii transfrontaliere durabile şi eliminarea blocajelor (Cooperarea în domeniul accesibilităţii)

Prioritatea de investiţii 7/b: Îmbunătăţirea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura RTT, inclusiv nodurile multimodale

Prioritatea de investiţii 7/c: Dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) şi cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne şi maritime, porturile, legăturile multimodale şi infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilităţii regionale şi locale durabile

Axa prioritară 3 (buget total 55,070,771 euro): Îmbunătăţirea ocupării forţei de muncă şi promovarea mobilității forţei de muncă transfrontaliere (Cooperare în domeniul ocupării forţei de muncă)

Prioritatea de investiţii 8/b: Susţinerea creșterii eficiente a ocupării forţei de muncă prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a strategiei teritoriale pentru zonele specifice, inclusiv conversia regiunilor industriale în declin, îmbunătăţirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice

Axa prioritară 4 (buget total 57,034,498 euro): Îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire a sănătăţii (Cooperare în domeniul sănătăţii şi prevenţiei bolilor)

Prioritatea de investiţii 9/a: Investirea în infrastructura medicală și socială, care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce privește statusul de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și recreative şi tranziția de la serviciile instituționale la cele comunitare

Axa prioritară 5 (buget total 9,548,042 euro): Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor (Cooperare în domeniul prevenirii riscurilor şi gestionării dezastrelor)

Prioritatea de investiţii 5/b: Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea unui sistem de gestionare a dezastrelor

Axa prioritară 6 (buget total 4,013,379 euro): Promovarea cooperării transfrontaliere între instituţii şi cetăţeni (Cooperarea instituțiilor și comunităților)

Prioritatea de investiţii 11/b: Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice și a părţilor interesate şi o administraţie publică eficientă prin promovarea cooperării juridice şi administrative şi a cooperării între cetăţeni şi instituţii

Beneficiari eligibili:

- Autorităţi/administraţii locale şi judeţene şi instituțiile lor

- Ministere naţionale şi instituțiile lor specializate, birouri regionale ale acestora

- Administraţii ale parcurilor naţionale/naturale

- Instituţii pentru protecţia mediului

- Instituţii de învăţământ superior

- Organizaţii neguvernamentale  

- Asociaţii microregionale

- Organizaţii de management al Euroregiunilor

- Muzee, biblioteci, teatre

- Biserici

- Birouri ale patrimoniului cultural

- Camere de comerţ

- Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT)

- Organizaţii naţionale responsabile pentru dezvoltarea infrastructurii de transport

Beneficiarii eligibili ai programului trebuie să aibă sediul sau o filială regională/locală sau instituţii situate în zona eligibilă a programului (județele Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés și Csongrád în Ungaria, precum şi judeţele Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş în România), cu excepţia acelor entităţi publice care nu au sediul social în zona eligibilă, însă au competenţe legale pentru implementarea de operaţiuni în aria programului.

Structura de management:

Autoritatea de Management (cu funcție de certificare): Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, România

Autoritatea de Audit: Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României

Autoritatea Naţională: Biroul Primului Ministru din Ungaria

Comitetul de Monitorizare: responsabil cu monitorizarea implementării programului

Secretariatul Comun: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Granița România-Ungaria (BRECO)

Puncte de Informare: câte un Punct de Informare în fiecare județ din zona eligibilă din Ungaria

Control de prim nivel: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Granița România-Ungaria şi Széchenyi Programme Office Non-profit Ltd, Ungaria.

MODUL DE CĂUTARE PARTENER

Aveţi o idee de proiect şi/sau sunteţi în căutarea unui partener? Dacă răspunsul este "DA", nu ezitaţi să accesaţi noul nostru modul de identificare parteneri!

interreg View Project Ideas Submit Project Ideas

Copyright by BRECO. All rights reserved.