LOADING
PREV
NEXT
https://brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.1gk-is-100.jpg
https://brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.12gk-is-100.jpg
https://brecoradea.ro/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide-intereggk-is-100.jpg

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania

Detalii

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania

Detalii

test

Detalii

PROGRAMUL PHARE CBC RO-HU 2004 - 2006

Cooperarea transfrontalieră, la graniţa româno-maghiară, a beneficiat de fonduri de pre-aderare PHARE CBC chiar înainte de 1998, când frontiera dintre România şi Ungaria a devenit eligibilă pentru acest program. Astfel, în perioada 1996 – 2003, pentru proiecte transfrontaliere au fost alocate 28 milioane Euro pentru partea romana şi 34 milioane Euro pentru partea maghiară.

PROGRAMUL PHARE CBC 2004 - 2006 din Romania a fost pus in aplicare alături de sub-programul INTERREG IIIA din Ungaria şi are câte o componentă pentru fiecare dintre cei trei ani. Programul a fost implementat prin schemă de granturi, finanţările fiind acordate în urma selecţiei  propunerilor de proiecte primite ca răspuns la publicarea anunţului de licitaţie deschisă.

Cadrul instituţional al acestui program a prevăzut că, Agenţia de Implementare a fost Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. BRECO, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea, a fost implicat în lansarea Schemelor de Grant, diseminarea informaţiillor despre Program, acordarea de sprijin potenţialilor beneficiari de grant, realizarea de acţiuni de publicitate, sprijinirea selecţiei propunerilor de proiecte şi monitorizarea celor finanţate, pe întreaga durată de implementare a acestora.

Pentru consultarea documentelor de programare aferente Programului PHARE CBC RO-HU 2004-2006, vă rugăm accesaţi acest link.

Proiectele finanţate prin Schemele de grant Phare CBC 2004, 2005 şi 2006 sunt finalizate iar listele beneficiarilor sunt prezentate în continuare:

Liste beneficiari PHARE CBC RO-HU 2004

Liste beneficiari PHARE CBC RO-HU 2005

Liste beneficiari PHARE CBC RO-HU 2006

Copyright by BRECO. All rights reserved.